Kształcenie

Zgodnie z § 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej, kształcenie w Szkole dla przyjętych doktorantów jest darmowe (wykluczając opłatę rekrutacyjną), trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Zobowiązania wobec doktoranta są określone poprzez uchwalony przez Senat Program Kształcenia, przedstawiający wymagania programowe, które zapewniają osiągnięcie efektów uczenia się zgodnie z wymaganiami wynikającymi z charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Każdy doktorant musi spełnić wymagania znajdujące się w Programie Kształcenia, w tym obligatoryjne sprawozdania semestralne oraz przedmioty, takie jak Seminarium doktoranckie, BHP oraz Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jednakże Program stanowi również podstawę do zaprojektowania indywidualnego programu kształcenia.

Poniżej znajduje się odnośnik do szczegółów odnośnie zajęć dydaktycznych (aktualna oferta dydaktyczna, karty przedmiotów, informacje o Metodologii prowadzenia zajęć dydaktycznych itd.), a Program Kształcenia jest dostępny w zakładce: Do pobrania