Szkoła Doktorska PW

W dniu 14 grudnia 2021 r. została utworzona Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej. Szkoła Doktorska rozpocznie kształcenie doktorantów z dniem 1 października 2022 r. W związku z tym funkcjonujące dotychczas 5 Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej przekształci się w jedną jednostkę kształcącą doktorantów w Politechnice Warszawskiej. Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej jest prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski.

Siedzibą Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej będzie Pałacyk Rektorski mieszczący się przy ul. Koszykowej 80.

Ze szczegółowymi zasadami organizacji i funkcjonowania Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej można zapoznać się w uchwale nr 200/L/2022 Senatu PW z dnia 27 kwietnia 2022.

 

Szkoła Doktorska będzie prowadziła kształcenie w następujących dyscyplinach:

 1. inżynieria chemiczna;
 2. inżynieria materiałowa;
 3. nauki chemiczne;
 4. nauki fizyczne;
 5. inżynieria mechaniczna;
 6. inżynieria biomedyczna;
 7. automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 8. nauki o zarządzaniu i jakości;
 9. matematyka;
 10. informatyka techniczna i telekomunikacja;
 11. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
 12. architektura i urbanistyka;
 13. inżynieria lądowa i transport

Rekrutacja

IRK – instrukcja rejestracji

IRK – instrukcja rejestracji

 
 

 
 

 
 


Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej PW na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK irk.pw.edu.pl w terminie:
od 01.08.2022 (godz. 00.00) do 22.08.2022 (godz. 14:59).

 

 

Rekrutacja 2022L - wytyczne dla kandydatrów

Przewodnik dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

 

 

 

 

Komisje

W Szkole Doktorskiej funkcjonują 3 stałe komisje:

1)     Komisja kształcenia, której przewodniczy dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka,
prof. uczelni;

2)     Komisja rekrutacyjna, której przewodniczy prof. dr hab. Ewa Karwowska;

3)     Komisja oceny śródokresowej, której przewodniczy dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni.

Ocena śródokresowa

W związku z restrukturyzacją Szkół Doktorskich, w dniu 1 października 2022 Komisje Oceny Śródokresowej zostaną przemianowane na Komisje Oceniające, natomiast składy Komisji Oceniających, powołanych w poszczególnych Szkołach Doktorskich Politechniki Warszawskiej pozostaną niezmienione.

Prosimy o obserwowanie strony, będziemy na bieżąco aktualizować informacje.

Linki

Uchwały Senatu PW:

 1. Powołanie Dyrektora Szkoły Doktorskie Politechniki Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/d233a94e6f961f185b818efa3a96f7ac.pdf
 2. Powołanie Rady Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/7f488ab6a96d9f375c98a74a4f8edd97.pdf
 3. Zasady organizacji funkcjonowania Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/f212001f85e6c41e723f9650d2babdbe.pdf

Regulamin Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/1aef30b1ec01472a1eeca5a99e6e09b8.pdf

Wniosek o powołanie promotora/promotorów

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/f418d660a604674b022c78e88bf09b81.pdf