Szkoła Doktorska PW

W dniu 14 grudnia 2021 r. została utworzona Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej. Szkoła Doktorska rozpocznie kształcenie doktorantów z dniem 1 października 2022 r. W związku z tym funkcjonujące dotychczas 5 Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej przekształci się w jedną jednostkę kształcącą doktorantów w Politechnice Warszawskiej. Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej jest prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski.

Siedzibą Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej będzie Pałacyk Rektorski mieszczący się przy ul. Koszykowej 80.

Ze szczegółowymi zasadami organizacji i funkcjonowania Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej można zapoznać się w uchwale nr 200/L/2022 Senatu PW z dnia 27 kwietnia 2022.

 

Szkoła Doktorska będzie prowadziła kształcenie w następujących dyscyplinach:

 1. inżynieria chemiczna;
 2. inżynieria materiałowa;
 3. nauki chemiczne;
 4. nauki fizyczne;
 5. inżynieria mechaniczna;
 6. inżynieria biomedyczna;
 7. automatyka, elektronika i elektrotechnika;
 8. nauki o zarządzaniu i jakości;
 9. matematyka;
 10. informatyka techniczna i telekomunikacja;
 11. inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
 12. architektura i urbanistyka;
 13. inżynieria lądowa i transport

Rekrutacja

Listy rankingowe kandydatów w poszczególnych dyscyplinach – rekrutacja na semestr letni 2022/2023

 

IRK – instrukcja rejestracji

IRK – instrukcja rejestracji

Rekrutacja 2022L - wytyczne dla kandydatrów

Przewodnik dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

 

Informujemy, że 12 grudnia 2022 r. (godz. 00.00) rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK www.irk.pw.edu.pl. System IRK otwarty będzie do 8 stycznia 2023 roku (godz. 23.59).

 

Szanowni Kandydaci do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej

  W związku z ukazaniem się nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2022 poz. 2202), a także dokonanej na prośbę PW interpretacji Rady Doskonałości Naukowej z dnia 9 grudnia 2022 (DRKNK.432.95.2022), podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinach: automatyka, elektronika i elektrotechnika (obecnie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne) oraz inżynieria lądowa i transport (obecnie: inżynieria lądowa, geodezja i transport). Spowodowane jest to brakiem odpowiednich uregulowań prawnych na poziomie ogólnopolskim, potwierdzających ciągłość uprawnień PW w wyżej wymienionych dyscyplinach naukowych.

  Jednocześnie informujemy, że dostępne w ramach limitów przyjęć miejsca do tych dyscyplin zostaną przeniesione na kolejny semestr, zwiększając pulę rekrutacyjną.

Komisje

W Szkole Doktorskiej funkcjonują 3 stałe komisje:

1)     Komisja kształcenia, której przewodniczy dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka,
prof. uczelni;

2)     Komisja rekrutacyjna, której przewodniczy prof. dr hab. Ewa Karwowska;

3)     Komisja oceny śródokresowej, której przewodniczy dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni.

Ocena śródokresowa

W związku z restrukturyzacją Szkół Doktorskich, w dniu 1 października 2022 Komisje Oceny Śródokresowej zostaną przemianowane na Komisje Oceniające, natomiast składy Komisji Oceniających, powołanych w poszczególnych Szkołach Doktorskich Politechniki Warszawskiej pozostaną niezmienione.

Prosimy o obserwowanie strony, będziemy na bieżąco aktualizować informacje.

Linki

Uchwały Senatu PW:

 1. Powołanie Dyrektora Szkoły Doktorskie Politechniki Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/d233a94e6f961f185b818efa3a96f7ac.pdf
 2. Powołanie Rady Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/7f488ab6a96d9f375c98a74a4f8edd97.pdf
 3. Zasady organizacji funkcjonowania Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/f212001f85e6c41e723f9650d2babdbe.pdf

Regulamin Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/1aef30b1ec01472a1eeca5a99e6e09b8.pdf

Wniosek o powołanie promotora/promotorów

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/f418d660a604674b022c78e88bf09b81.pdf