Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do Szkół Doktorskich

Rekrutacja na semestr letni 2021/2022

ETAP TERMIN
Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów w systemie IRK 05-17.01.2022
Rozmowy kwalifikacyjne 19-24.01.2022
Publikacja listy rankingowej osób wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin 25.01.2022
Składanie dokumentów uzupełniających (zgody promotora oraz kierownika
jednostki organizacyjnej, w której prowadzone będą badania) 
26.01-01.02.2022
Publikacja listy przyjętych 03.02.2022
Pierwszy dzień semestru letniego 2021/2022 23.02.2022

 

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr letni 2021/2022

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest zarejestrowanie się w systemie IRK, a następnie złożenie wymienionych poniżej dokumentów:

Wykaz zagadnień badawczych dla kandydatów na semestr zimowy 2021/2022

Jednym z obowiązkowych etapów rekrutacji jest wybór zagadnienia badawczego. Każdy kandydat do Szkoły Doktorskiej wybiera w procesie rekrutacji zagadnienie badawcze wcześniej zgłoszone przez osobę, która może być promotorem pracy doktorskiej w Politechnice Warszawskiej. Lista zagadnień badawczych przypisana do konkretnych dyscyplin i Szkół Doktorskich będzie dostępna w systemie IRK w trakcie rekrutacji. 

IRK – krok po kroku

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać za pośrednictwem systemu IRK: irk.pw.edu.pl  
w terminie:

od 05.01.2022 (godz. 0:00) do 17.01.2022 (godz. 23:59).

Rodzaje rekrutacji

  1. TRYB STANDARDOWY
  2. PROGRAM „DOKTORAT WDROŻENIOWY”     
  3. PROJEKTY NCN, NCBIR, FNP I INNE