Komisja Kształcenia

Komisja kształcenia jest jedną z trzech stałych komisji Rady Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Funkcję przewodniczącej Komisji pełni dr hab. Aneta Pobudkowska-Mirecka, prof. uczelni. Do zadań Komisji kształcenia należy:

  • zgłaszanie propozycji zmian w programie kształcenia;
  • koordynowanie procesu kształcenia doktorantów, w tym organizowanie oferty dydaktycznej;
  • wnioskowanie do Rady o zatwierdzenie sylabusów przedmiotów;
  • ocena realizacji przez doktoranta programu kształcenia;
  • potwierdzanie spełnienia warunków ukończenia Szkoły;
  • potwierdzanie uzyskania 8 poziomu PRK w przypadku doktoratów eksternistycznych;
  • uznawanie przez przewodniczącego Komisji kształcenia efektów uczenia się uzyskanych poza Szkołą;
  • wykonywanie innych zadań wskazanych przez przewodniczącego Rady lub przewodniczącego Komisji kształcenia.

 

Członkami Komisji kształcenia są przedstawiciele Wydziałów prowadzących kształcenie w Szkole Doktorskiej PW.

Lp. Wydział Przedstawiciel RND
1 Wydział Architektury dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk
2 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii dr hab. Zofia Kowalewska, prof. uczelni
3 Wydział Chemiczny dr hab. Jolanta Mierzejewska, prof. uczelni
4 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni
5 Wydział Elektryczny dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni
6 Wydział Fizyki dr hab. inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni
7 Wydział Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni
8 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz
9 Wydział Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Marcin Gajewski, prof. uczelni
10 Wydział Inżynierii Materiałowe prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
11 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Paweł Falaciński
12 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych prof. dr hab. inż. Jacek Mandziuk
13 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski
14 Wydział Mechaniczny Technologiczny dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni
15 Wydział Mechatroniki prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
16 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni
17 Wydział Transportu dr hab. inż. Roland Jachimowski, prof. uczelni
18 Wydział Zarządzania dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki prof. uczelni
19 Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni

 

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej określa uchwała 183/L/2022 Senatu PW z dnia 23 lutego 2022 r.