Aktualności

Gen-AI na PW - Kreatywna Rewolucja

Zespół ds. eksploracji i eksploatacji możliwości Sztucznej Inteligencji, odpowiadając na rosnące zainteresowanie modelami generatywnej sztucznej inteligencji, w tym wśród społeczności akademickiej PW, na prośbę pana prorektora prof. M. Malinowskiego podjął się zadania zidentyfikowania potrzeb społeczności PW związanych z używaniem AI oraz zmapowania kompetencji pracowników PW w obszarze budowy i używania modeli generatywnych.

Ogólnopolska konferencja Forum Szkół Doktorskich

Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet oraz Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Prof. dr hab. Czesław Zając mają przyjemność zaprosić Pana/Panią na ogólnopolską konferencję Forum Szkół Doktorskich, której celem jest wymiana doświadczeń związanych z zastosowaniem i rolą sztucznej inteligencji w nauce. W obliczu dynamicznego rozwoju AI konieczne jest określenie jej miejsca w prowadzeniu badań, pozyskiwaniu danych i ich analizie, a także refleksja nad wykorzystaniem niestandardowych rozwiązań, jakie oferują nowe technologie, oraz określenie stawianych przez nie wyzwań.

Zapraszamy na seminarium IEEE

Temat: Publikowanie w czasopismach IEEE oraz zagadnienia związanie z open access

International Doctoral Seminars

June 5th, 2024, 16.00-18.00 (CET)
The Doctoral School of Wroclaw University of Economics and Business (WUEB) is pleased to invite to the next International Doctoral Seminar.

Konferencja naukowa - ZARZĄDZANIE PROCESOWE. OD TEORII DO PRAGMATYKI

ZAPROSZENIE

na  KONFERENCJĘ  NAUKOWĄ

pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT DAY 2024

zatytułowaną

ZARZĄDZANIE PROCESOWE. OD TEORII DO PRAGMATYKI

17 maja 2024 r.

12 i 13 konkurs MOBILITY PW

Szanowni Państwo, 

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż zostały otwarte dwa konkursy [XII i XIII] w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją Rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r. Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie kompetencji pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej poprzez udział w aktywnościach zagranicznych. Program realizowany jest w ramach projektu IDUB na zasadach określonych wspólnym regulaminem oraz zgodnych z wytycznymi dla projektu.

Międzynarodowa Konferencja Młodych Chemików

Mamy przyjemność ogłosić iż w dniach 14-16 kwietnia 2024 odbędzie się pierwsza edycja Międzynarodowej Konferencji Młodych Chemików Augmenting Chemistry organizaowanej przez Koło Naukowe Flogiston!

Zamknięcie Biura SD i Działu Obsługi Doktorantów

W dniach 21-22 marca 2024 r. Biuro Szkoły Doktorskiej oraz Dział Obsługi Doktorantów będą zamknięte ze względu na odbywającą się II Ogólnopolską Konferencję Szkół Doktorskich. 

Konkurs: Nagroda Jamesa Dysona

Właśnie ruszyły zapisy do tegorocznej edycji międzynarodowego Konkursu Nagroda Jamesa Dysona prowadzonego przez Fundację Jamesa Dysona. Konkurs  skierowany jest do studentów inżynierii związanych z dziedziną projektowania. Młodzi inżynierowie mogą już teraz zgłaszać swoje nowatorskie wynalazki  rozwiązujące palące, rzeczywiste problemy.

2024 SGH International Conference "Challenges of modern economy - research conclusions of young scientists"

We would like to draw your attention to the 2024 SGH International Conference "Challenges of modern economy - research conclusions of young scientists", organized by the SGH Warsaw School of Economics’ Doctoral School.