O szkole

Rada szkoły

Rada Szkoły ma za zadanie wspieranie dyrektora we wszystkich działaniach związanych z funkcjonowaniem Szkoły a także zapewniać stałą łączność z Wydziałami i Radami Dyscyplin Naukowych. Kompetencje Rady określa Uchwała nr 200/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.