Listy osób przyjętych w poszczególnych dyscyplinach do Szkoły Doktorskiej PW na semestr letni 2023/2024

    Automatyka elektronika elektrotechnika i technologie kosmiczne

    Informatyka techniczna i telekomunikacja

    Inżynieria chemiczna

    Inżynieria materiałowa

    Inżynieria mechaniczna

    Nauki chemiczne

    Nauki o zarządzaniu i jakości 

O terminie składania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową.