Social Matters

Accommodation

PhD Students have the possibility to apply for a place in WUT Dormitories. Accommodation process does not require submitting documents in paper forms and is conducted via webpage:

https://kwaterunek.sspw.pl/?accommodation,detail:4484501

If you have any questions, please feel free to contact kkw@samorzad.pw.edu.pl

Badania lekarskie

Każdy nowo przyjęty doktorant otrzymuje skierowanie na badania lekarskie wystawione na podstawie wypełnionego przez potencjalnego promotora (a w przypadku doktorantów wdrożeniowych także przez opiekuna pomocniczego z ramienia firmy) wykazu czynników niebezpiecznych.

Po wykonaniu badań lekarskich uczestnicy Szkół Doktorskich PW przekazują do Działu Obsługi Doktorantów stosowne zaświadczenie, które przechowywane jest w Dziale Obsługi w aktach osobowych doktoranta.

Każdy nowo przyjęty doktorant ma również obowiązek zapoznać się z wykazem zagrożeń dla zdrowia i życia na terenie PW, podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z ww. wykazem również przechowywane jest w aktach osobowych doktoranta.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem dod@pw.edu.pl.

Insurance

In accordance with the social insurance system regulations, social insurance contributions shall be deducted from the doctoral scholarship. Each PhD student who receives the scholarship is subject to obligatory pension, disability and accident insurance. Sickness insurance is voluntary.

Maternity, paternity and parental leaves

According to the Act of July 20, 2018 – The Law on Higher Education and Science, PhD student is entitled to suspend education for the period corresponding to the duration of the maternity leave, leave on the conditions of maternity leave, paternity and parental leave as defined by the Act of June 26, 1977 – Labour Law.